Latest Movie :

Giấc Mơ Cao Thượng

{[['']]}
Giấc Mơ Cao Thượng - Dream High - 드림하이
Thể loại : Hài hước, âm nhạc, lãng mạn
Diễn viên: Bae Yong Joon, Park Jin Young, Kim Soo Hyun, Taecyeon, Suzy, Ham Eun Jung, Wooyoung, IU
Số tập : 16
Năm sản xuất: 2011

Mỗi học sinh của trường nghệ thuật & giải trí đều trưởng thành khi phải cọ xát với rắc rối và thử thách. Bộ phim này nói về vấn đề ca hát, vũ đạo, diễn xuất, đồng thời thể hiện một khía cạnh chân thật của nền công nghiệp giải trí.
"Dream High" lấy bối cảnh tại Trường Trung Học Nghệ Thuật Kirin và nói về cuộc sống của những sinh viên mong muốn trở thành siêu sao.

[id]1a;http://dc248.4shared.com/img/471524864/dff09412/dlink__2Fdownload_2FsOhlWkbL_3Ftsid_3D20110105-020900-8062b4de/preview.flv|1b;http://dc228.4shared.com/img/471525190/e868102e/dlink__2Fdownload_2F0DpsS4ce_3Ftsid_3D20110105-020925-c4579fd1/preview.flv|1c;http://dc228.4shared.com/img/471525190/e868102e/dlink__2Fdownload_2F0DpsS4ce_3Ftsid_3D20110105-020925-c4579fd1/preview.flv|2a;http://dc404.4shared.com/img/472455526/ad62d124/dlink__2Fdownload_2FkQEtTts0_3Ftsid_3D20110106-020532-a3abd714/preview.flv|2b;http://dc223.4shared.com/img/472455479/416852c7/dlink__2Fdownload_2F-Vg8UDSu_3Ftsid_3D20110106-020559-82891d6a/preview.flv|2c;http://dc338.4shared.com/img/472455390/a378d168/dlink__2Fdownload_2FgLEKTJw0_3Ftsid_3D20110106-020627-dba1ac7d/preview.flv|3a;http://dc309.4shared.com/img/478298617/b6bd85a7/dlink__2Fdownload_2FGACkHEAH_3Ftsid_3D20110112-031949-e8a79845/preview.flv|3b;http://dc309.4shared.com/img/478298596/b258160/dlink__2Fdownload_2FejS4DcwG_3Ftsid_3D20110112-032016-dc0d71b3/preview.flv|3c;http://dc309.4shared.com/img/478298575/caffd54/dlink__2Fdownload_2FJ4J1zqv_5F_3Ftsid_3D20110112-032044-bcb70d2b/preview.flv|4a;http://dc316.4shared.com/img/479066478/faeca183/dlink__2Fdownload_2FXRje9oyO_3Ftsid_3D20110112-220442-ed09127/preview.flv|4b;http://dc316.4shared.com/img/479066366/100ab40/dlink__2Fdownload_2F-mAZhd0Q_3Ftsid_3D20110112-220531-eef8034b/preview.flv|4c;http://dc316.4shared.com/img/479066288/79f9c1fe/dlink__2Fdownload_2FUM7ID7FW_3Ftsid_3D20110112-220711-a81b111a/preview.flv|5a;http://dc307.4shared.com/img/485902576/253bad54/dlink__2Fdownload_2FevVsjtvR_3Ftsid_3D20110120-010400-854d40b1/preview.flv|5b;http://dc307.4shared.com/img/485902696/b9fe3e83/dlink__2Fdownload_2FRFyEAnOp_3Ftsid_3D20110120-010428-12ad25ed/preview.flv|5c;http://dc307.4shared.com/img/485902638/a4a9fb0e/dlink__2Fdownload_2F8qebx4W-_3Ftsid_3D20110120-010456-ba890c25/preview.flv|6a;http://dc303.4shared.com/img/486048865/212b530d/dlink__2Fdownload_2FUDDbV1Wu_3Ftsid_3D20110120-074501-dfb2f8e0/preview.flv|6b;http://dc303.4shared.com/img/486048926/dd8cad84/dlink__2Fdownload_2FIedFjtyR_3Ftsid_3D20110120-074527-1034f866/preview.flv|6c;http://dc303.4shared.com/img/486048971/3e9fcc62/dlink__2Fdownload_2FTaLwOlgZ_3Ftsid_3D20110120-074551-e55ca93f/preview.flv|7a;http://dc318.4shared.com/img/492122830/3f72b12b/dlink__2Fdownload_2F5poGoVsS_3Ftsid_3D20110126-045130-9157cf60/preview.flv|7b;http://dc318.4shared.com/img/492123170/ec7328c5/dlink__2Fdownload_2FNZLgfvmk_3Ftsid_3D20110126-045309-2ba31bd5/preview.flv|7c;http://dc318.4shared.com/img/492123114/bd444b5a/dlink__2Fdownload_2Fe53ROP1s_3Ftsid_3D20110126-045356-bbfe5010/preview.flv|8a;http://dc221.4shared.com/img/503775554/4bb011ef/dlink__2Fdownload_2FXiH9V8Ee_3Ftsid_3D20110207-003753-e498fdad/preview.flv|8b;http://dc221.4shared.com/img/503775863/f62144dc/dlink__2Fdownload_2Ftz04IXnr_3Ftsid_3D20110207-003820-dbfaea04/preview.flv|8c;http://dc221.4shared.com/img/503775742/b84c51f5/dlink__2Fdownload_2FZlf_5FVvFu_3Ftsid_3D20110207-003841-c9f882c1/preview.flv|9a;http://dc221.4shared.com/img/503775728/ec31f6d/dlink__2Fdownload_2FDbcD902h_3Ftsid_3D20110207-003904-5edf826e/preview.flv|9b;http://dc221.4shared.com/img/503775642/b98e3bc2/dlink__2Fdownload_2FCXtYzj8o_3Ftsid_3D20110207-003926-e686e024/preview.flv|9c;http://dc221.4shared.com/img/503775630/18c1cc29/dlink__2Fdownload_2F32mmQNcZ_3Ftsid_3D20110207-003949-984c987/preview.flv|10a;http://dc303.4shared.com/img/506835973/b8162418/dlink__2Fdownload_2FDGDtcHbj_3Ftsid_3D20110210-070846-76dde922/preview.flv|10b;http://dc303.4shared.com/img/506834561/fea5ea74/dlink__2Fdownload_2F1JzQiqN6_3Ftsid_3D20110210-070912-bd8d504b/preview.flv|10c;http://dc303.4shared.com/img/506835910/7745d224/dlink__2Fdownload_2FQxywWtI0_3Ftsid_3D20110210-070936-98dcd159/preview.flv|11a;http://dc303.4shared.com/img/506835737/d189080f/dlink__2Fdownload_2FOSlrM8ac_3Ftsid_3D20110210-071001-9794d19a/preview.flv|11b;http://dc303.4shared.com/img/506835506/8e27bf34/dlink__2Fdownload_2FMfxADtZV_3Ftsid_3D20110210-071027-3aba8aa0/preview.flv|11c;http://dc303.4shared.com/img/506835281/ddd5b61a/dlink__2Fdownload_2FRD2tuRHT_3Ftsid_3D20110210-071052-4f11d8fb/preview.flv|12a;http://dc312.4shared.com/img/520476077/1a8209c/dlink__2Fdownload_2FjvFO_5FWji_3Ftsid_3D20110223-040725-592c4697/preview.flv|12b;http://dc301.4shared.com/img/520476217/54765374/dlink__2Fdownload_2FTMsEYr3u_3Ftsid_3D20110223-040755-931ebf07/preview.flv|12c;http://dc212.4shared.com/img/520476435/8cc32c68/dlink__2Fdownload_2F7nqBlHgl_3Ftsid_3D20110223-040828-e6be3bad/preview.flv|13a;http://dc299.4shared.com/img/520476671/ec46f91b/dlink__2Fdownload_2FAaniySr-_3Ftsid_3D20110223-040858-8791248f/preview.flv|13b;http://dc192.4shared.com/img/520476851/d4eeb693/dlink__2Fdownload_2Fg5iMvpPT_3Ftsid_3D20110223-040931-abb3e12b/preview.flv|13c;http://dc308.4shared.com/img/520479309/f3743553/dlink__2Fdownload_2FGEbwunvn_3Ftsid_3D20110223-041004-749b1b81/preview.flv|14a;http://dc256.4shared.com/img/521285105/41ee6dd6/dlink__2Fdownload_2FhRj6mADB_3Ftsid_3D20110224-000911-5998864f/preview.flv|14b;http://dc256.4shared.com/img/521284045/9cfca580/dlink__2Fdownload_2Fn5SKedyP_3Ftsid_3D20110224-000943-d13bf6af/preview.flv|14c;http://dc256.4shared.com/img/521282886/8238b552/dlink__2Fdownload_2FyQnzulvT_3Ftsid_3D20110224-001010-ebfbe551/preview.flv|15a;http://dc218.4shared.com/img/522504017/1318510d/dlink__2Fdownload_2FEHrmW1qu_3Ftsid_3D20110225-035357-d36f9ab9/preview.flv|15b;http://dc218.4shared.com/img/522488602/cf1ecfad/dlink__2Fdownload_2FhRv0U36Z_3Ftsid_3D20110225-035436-898942bb/preview.flv|15c;http://dc218.4shared.com/img/522476618/545ff710/dlink__2Fdownload_2FAnfnwaX9_3Ftsid_3D20110225-035501-f3ffd434/preview.flv|16a;http://dc310.4shared.com/img/527396840/dd600713/dlink__2Fdownload_2F7BNGMmXb_3Ftsid_3D20110302-043252-c1bcf812/preview.flv|16b;http://dc310.4shared.com/img/527386739/ddc147fd/dlink__2Fdownload_2FW9iBM1_5Fr_3Ftsid_3D20110302-043317-ab3d8a4b/preview.flv|16c;http://dc310.4shared.com/img/527379874/16733efe/dlink__2Fdownload_2FGUwBD5Vp_3Ftsid_3D20110302-043340-910f3e13/preview.flv|1a;http://fs2.cyworld.vn/data2/2011/01/05/172/1294206372180713_file_flv.flv|1b;http://fs2.cyworld.vn/data2/2011/01/05/031/1294206631336531_file_flv.flv|2;http://fs2.cyworld.vn/data1/2011/01/06/016/1294290416958410_file_flv.flv|3a;http://fs2.cyworld.vn/data2/2011/01/12/042/1294815642319524_file_flv.flv|3b;http://fs2.cyworld.vn/data2/2011/01/12/074/1294815874542333_file_flv.flv|4a;http://fs2.cyworld.vn/data1/2011/01/12/108/1294838508300917_file_flv.flv|4b;http://fs2.cyworld.vn/data1/2011/01/12/151/1294838751353964_file_flv.flv|5a;http://fs2.cyworld.vn/data3/2011/01/20/012/1295500812013396_file_flv.flv|5b;http://fs2.cyworld.vn/data3/2011/01/20/038/1295501038520847_file_flv.flv|6;http://fs2.cyworld.vn/data1/2011/01/20/129/1295516929899276_file_flv.flv|7;http://fs2.cyworld.vn/data4/2011/01/26/016/1296032016107822_file_flv.flv|8;http://fs2.cyworld.vn/data4/2011/02/07/172/1297054972039100_file_flv.flv|9;http://fs2.cyworld.vn/data4/2011/02/07/152/1297055352072079_file_flv.flv|10a;http://fs2.cyworld.vn/data3/2011/02/10/036/1297328436007809_file_flv.flv|10b;http://fs2.cyworld.vn/data3/2011/02/10/151/1297328751542585_file_flv.flv|11;http://fs2.cyworld.vn/data3/2011/02/10/012/1297328212674242_file_flv.flv|12;http://fs2.cyworld.vn/data2/2011/02/16/157/1297841357128287_file_flv.flv|13;http://fs2.cyworld.vn/data2/2011/02/23/093/1298451293739132_file_flv.flv|14;http://fs2.cyworld.vn/data1/2011/02/23/122/1298462122646667_file_flv.flv|15;http://fs2.cyworld.vn/data3/2011/02/25/074/1298613674317795_file_flv.flv|16a;http://fs2.cyworld.vn/data3/2011/03/02/100/1299052700459736_file_flv.flv|16b;http://fs2.cyworld.vn/data3/2011/03/02/072/1299052872279979_file_flv.flv|2a;http://www.dailymotion.com/swf/xgg655|2b;http://www.dailymotion.com/swf/xgg7ip|2c;http://www.dailymotion.com/swf/xgg8s3|2d;http://www.dailymotion.com/swf/xgg9ry|3a;http://www.dailymotion.com/swf/xgjq1r|3b;http://www.dailymotion.com/swf/xgjq1y|3c;http://www.dailymotion.com/swf/xgjb7q|3d;http://www.dailymotion.com/swf/xgjb8e|4a;http://www.dailymotion.com/swf/xgjb8o|4b;http://www.dailymotion.com/swf/xgjq24|4c;http://www.dailymotion.com/swf/xgjb9t|4d;http://www.dailymotion.com/swf/xgjb9h|5a;http://www.dailymotion.com/swf/xgnhto|5b;http://www.dailymotion.com/swf/xgnhts|5c;http://www.dailymotion.com/swf/xgnjcy|5d;http://www.dailymotion.com/swf/xgnjd7[/id]
Share this article :

Đăng nhận xét

Thông Báo Nhanh

 
Textlink : XNXX | Phim sex | Jav HD
Copyright © 2011. Phim 18+ Xnxx - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger